Węzły Litecoin

 

Ze względu na zdecentralizowany character Litecoina, czasami kluczowe terminy albo definicje są różne. Jest to problematyczne szczególnie dla nowych ludzi, którzy pragną się czegoś dowiedzieć o Litecoinie czy o technologii, która za nim stoi, jednak mogą się zgubić ze względu na różnie stosowane definicje. Na przykład, pełny węzeł Litecoin dla jednego może oznaczać coś innego niż dla drugiego. W świetle tego, proponujemy listę terminów by pomóc społeczności zunifikować język w kwestii węzłów Litecoina.

NODE - WĘZEŁ

Zanim przejdziemy do węzłów Litecoina, porozmawiajmy o węzłach w szerszym rozumieniu zdecentralizowanego modelu sieci. W takiej sieci najprostszym określeniem dla węzła będzie powiedzenie że jest on połączeniem z siecią. Może działać jako punkt redystrybucji albo punkt końcowy komunikacji. Ta luźna definicja pozwoli na lepsze zrozumienie różnych sposobów w jaki węzeł Litecoin działa w sieci Litecoin. Poniższe sugerowane definicje powinny być wspólnie uważane za węzły Litecoin.

FULL NODE – PEŁNY WĘZEŁ

Pełny wezeł Litecoin jest nieodzownym komponentem sieci Litecoin ponieważ sprawdza poprawność blockchaina. Robi to poprzez ściąganie kopii całego blockchaina. Może także przekazywać transakcje i ostatnie bloki, ale nie jest to wymagane do bycia postrzeganym jako pełen węzeł. Kiedy otworzysz klienta obsługującego pełen węzeł jak np. Litecoin Core, prawdopodobnie będziesz schowany za Firewallem. W takim przypadku, twój pełny węzeł ma ograniczoną ilość połączeń do około 8 i będzie szukał tylko super węzłów (Super nodes) a.k.a węzłów nasłuchujących (Listening Nodes). Powodem tego jest fakt iż twój węzeł nie jest publicznie dostępny.

                                                  Pełne węzły które nie są dostępne publicznie

                                                  Pełne węzły które nie są dostępne publicznie

SUPER WĘZEŁ A.K.A WĘZEŁ NASŁUCHUJĄCY (LISTENING NODE)

W rozdystrybuowanej sieci, super węzeł funkcjonuje jako punkt redystrybucji albo przekaźnik z bardzo dużą ilością połączeń. W związku z tym na miejscu będzie określenie go jako publicznie dostępnego pełnego węzła Litecoin. Oznacza to że wiele węzłów może się z nim połączyć by uzyskać informacje na temat przekazywanych transakcji czy historii blockchaina. Może on wymagać większej przepustowości łącza i więcej CPU niż pełen węzeł, ponieważ wykonuje dodatkową pracę. Te super węzły są włączone przez 24 godziny 7 dni w tygodniu i są rzetelnym centralnym punktem dla innych węzłów. W celu uruchomienia takiego węzła Litecoin, twój klient musi być w stanie obsługiwać połączenia z zewnątrz. Jednym ze sposobów jest pominięcie firewalla i ustawienie przekazywania portów. Niektóre instrukcje sugerują uruchomienie litecoind (litecoin daemon) w tle zamiast Litecoin-Qt, ale nie jest to konieczne.

                                         Super węzły działające jako punkty redystrybucyjne

                                         Super węzły działające jako punkty redystrybucyjne

MINER’S NODE – WĘZEŁ GÓRNIKA (GÓRNICZY/WYDOBYWCZY)

Dzisiaj, górnicy wykorzystują oprogramowanie inne niż Litecoin Core do wydobywania bloków Litecoin. Niektórzy górnicy wybierają samotne wydobycie i w związku z tym wykorzystują własne pełne węzły do zarządzania pełną kopią blockchaina poprzez litecoind. Inni wybierają kopanie z wykorzystaniem kopalni (wspólne wydobycie bloków wraz z innymi). W takim przypadku administrator takiej kopalni zarządza pełnym węzłem podczas gdy górnicy uczestniczą poświęcając swoją moc obliczeniową. Trzecia metoda, choć wysoce odradzana i szkodliwa dla sieci, to SPV czyli wydobywanie następnych bloków przed pełnym zatwierdzeniem poprzednich. Takie kopalnie SPV po prostu ufają pełnym węzłom obsługiwanym przez inne kopalnie, i wykorzystują je do swojego wydobycia. W świetle tego węzeł górnika/górniczy/wydobywczy (nazwij go jak chcesz) może być dalej skategoryzowany jako pojedynczy pełen węzeł albo pełen węzeł kopalni.

UPROSZCZONA WERYFIKACJA TRANSAKCJI (SIMPLIFIED PAYMENT VERIFICATION - SPV) A.K.A. LEKKI PORTFEL

Klienci SPV jak Breadwallet (aplikacja Litecoin na smartfony) nie są pełnymi węzłami ponieważ nie posiadają całego blockchaina na swój użytek. Klienci SPV zapewniają że twoja transakcja pojawi się w bloku i potem zostanie potwierdzona poprzez dodanie kolejnych bloków. W związku z tym w luźnym rozumieniu, taki klient może wpasować się w kryteria węzła. Jednakże nie robią za wiele by wspierać i zapewniać poprawność rozdystrybuowanego, nie wymagającej zaufania rejestru Litecoin. Zamiast tego po prostu przechowują kopie nagłówków bloków z blockchaina, które zostały wzięte od super węzłów. Co czyni je niezdolnymi do weryfikacji jakichkolwiek transakcji w łańcuchu ponieważ nie mają do niego dostępu. W ten sposób działają jako punkty końcowe komunikacji, bo nie są w stanie przekazywać dalej transakcji albo danych z blockchaina. Dodatkowo, ważne jest by mieć własne pełne węzły stojące za bezpiecznym działaniem takich klientów SPV funkcjonujących jako portfele.

WNIOSKI

Powyżej, w skrócie przedstawiono różne role węzłów Litecoin jakie mogą wystąpić. Wspomniano również o niezbędnych krokach, które użytkownik musiałby podjąć aby móc funkcjonować w określonych rolach. Mamy nadzieję, że użytkownicy Litecoin będą mogli zrozumieć jaką dokładnie rolę odgrywają w sieci Litecoin, i co mogą zrobić żeby zmienić swoją rolę jeśli tylko chcą.

*Specjalne podziękowania dla Luke-Jr. Za przejrzenie tego artykułu w wersji ang.


PAMIĘTAJ ŻEBY SIĘ PODZIELIĆ TĄ WIEDZĄ, I DO NASTĘPNEGO RAZU😁

L.S.C. Adresy dotacji:

LTC: LgGHRsbYHs93gKttBMehLzth3xDAU3tCSZ

BTC: 3HFCMjr6xQKSfmU7wCPzrZJVvgwrdf7Qzd

 
Technologykrb